This section lists resources that were relevant to my Computer Science studies at the Informatics Faculty of Barcelona, UPC (BarcelonaTech).


Enginyeria Informàtica (2009–2010)

Àlgebra

Càlcul

(Els apunts estan basats en classes impartides per na Mónica Sánchez Soler).

Estructura de Computadors

Introducció a la Lògica

Pràctiques de Programació (pàgina de l'assignatura)


Grau en Enginyeria Informàtica (2010–2012)

Algorísmia

Arquitectura de Computadors

Bases de Dades (pàgina de l'assignatura)

(Els apunts estan basats en classes impartides per na Carme).

Empresa i Entorn Econòmic

Estructures de Dades i Algorismes (pàgina de l'assignatura)

(Els apunts estan basats en classes impartides per n'Amalia Duch Brown i en Jordi Petit i Silvestre).

Gràfics

Intel·ligència Artificial (pàgina de l’assignatura)

Interacció i Disseny d’Interfícies

Interfícies de Computadors

Llenguatges de Programació

Lògica a la Informàtica

Paral·lelisme

Probabilitat i Estadística

Sistemes Intel·ligents Distribuits

Sistemes Operatius (pàgina de l'assignatura)

(Els apunts estan basats en classes impartides per en Xavi Verdú Mulá).

Teoria de la Computació (pàgina de l’assignatura)


Altres