Posts Tagged ‘universitat’

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Diccionaris

Introducció Són un tipus abstracte de dades (TAD), és a dir, un conjunt d'elements i un conjunt d'operacions sobre ells. Un diccionari és un conjunt d'elements amb una clau associada (treta d'un conjunt amb un ordre total definit) amb les operacions de cercar, inserir i esborrar un element. Una estructura de dades és una estructura […]

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Dividir i Vèncer

Introducció L'esquema de programació de dividir i vèncer és una tècnica per a resoldre problemes que consisteix en dividir el problema original en subproblemes (més petits), resoldre els subproblemes i finalment combinar les solucions en una sola que resolgui el problema original. Mitjançant aquest tècnica sovint obtenim una solució recursiva. Exemples Cerca dicotòmica: [latex]T(n) = […]

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Càlcul de costs

Introducció Els algorismes són per tot arreu i per això volem analitzar-ne les característiques. Algunes de les característiques més importants dels algorismes són: correctesa! senzillesa escalabilitat modularitat eficiència fiabilitat etc. Nosaltres en concret en mirarem l'eficiència i l'ús dels recursos del sistema a nivell teòric, és a dir, el temps d'execució, la quantitat de memòria […]

 
Skip to toolbar