Posts Tagged ‘eda’

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Dividir i Vèncer

Introducció L'esquema de programació de dividir i vèncer és una tècnica per a resoldre problemes que consisteix en dividir el problema original en subproblemes (més petits), resoldre els subproblemes i finalment combinar les solucions en una sola que resolgui el problema original. Mitjançant aquest tècnica sovint obtenim una solució recursiva. Exemples Cerca dicotòmica: [latex]T(n) = […]

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Càlcul de costs

Introducció Els algorismes són per tot arreu i per això volem analitzar-ne les característiques. Algunes de les característiques més importants dels algorismes són: correctesa! senzillesa escalabilitat modularitat eficiència fiabilitat etc. Nosaltres en concret en mirarem l'eficiència i l'ús dels recursos del sistema a nivell teòric, és a dir, el temps d'execució, la quantitat de memòria […]

 
Skip to toolbar