Posts Tagged ‘economy’

Definicions Economia (EEE)

Aquestes són algunes definicions donades com a part del temari de macroeconomia de la FIB. Inflació: increment sostingut del nivell general de preus; pot ser de demanada (bona?) o de costos (dolenta). Deflació: caiguda de preus → enfona l’economisa perquè la gent no compra (espera que baixin més). IPC: índex que mesura l’augment de preus […]

 
Skip to toolbar