Posts Tagged ‘bzr’

Breu introducció al sistema de control de versions Bazaar

Introducció A l'hora de desenvolupar aplicacions informàtiques en grup és molt important disposar d'un sistema de control de versions (VCS, version control system). Explicat molt breument, els VCS són eines de desenvolupament que permeten desar captures del codi font (revisions) creant tot un historial de canvis a mida que avança el desenvolupament del programa; a més, permeten […]

 
Skip to toolbar