Author Archive

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Grafs

Definició i propietats Graf: [latex]\begin{array}{lll}G: & \small V\grave{e}rtexs/Nodes & V = \{1, 2, 3, 4\} \\ & \small Arestes & E = \left\{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\right\}\end{array}[/latex] Graf dirigit (digraf): [latex]\begin{array}{lll}G': & \small V\grave{e}rtexs/Nodes & V = \{1, 2, 3, 4\} \\ & \small Arcs & E \subset VxV\ \small (un\ arc\ […]

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Diccionaris

Introducció Són un tipus abstracte de dades (TAD), és a dir, un conjunt d'elements i un conjunt d'operacions sobre ells. Un diccionari és un conjunt d'elements amb una clau associada (treta d'un conjunt amb un ordre total definit) amb les operacions de cercar, inserir i esborrar un element. Una estructura de dades és una estructura […]

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Dividir i Vèncer

Introducció L'esquema de programació de dividir i vèncer és una tècnica per a resoldre problemes que consisteix en dividir el problema original en subproblemes (més petits), resoldre els subproblemes i finalment combinar les solucions en una sola que resolgui el problema original. Mitjançant aquest tècnica sovint obtenim una solució recursiva. Exemples Cerca dicotòmica: [latex]T(n) = […]

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Càlcul de costs

Introducció Els algorismes són per tot arreu i per això volem analitzar-ne les característiques. Algunes de les característiques més importants dels algorismes són: correctesa! senzillesa escalabilitat modularitat eficiència fiabilitat etc. Nosaltres en concret en mirarem l'eficiència i l'ús dels recursos del sistema a nivell teòric, és a dir, el temps d'execució, la quantitat de memòria […]

A list of some commercial GNU/Linux games

I thought I’d be nice to make a little list of some of the GNU/Linux games I’ve tried out this past year. I’ve tried to keep the list heterogeneous (different game genres, all from different producers, some freshly released and some quite older…). I’ve also decided to only include commercial games in this post; if […]

 
Skip to toolbar