Author Archive

Zeitgeist 0.7.1 “Made in Aarhus” released!

On behalf of the Zeitgeist team I am proud to announce the release of Zeitgeist 0.7.1 "Made in Aarhus". This is a minor release before 0.8.0 (which will be the first one introducing storage awareness). What is Zeitgeist? Zeitgeist is a service which logs the users's activities and events, anywhere from files opened to websites visited […]

On Intel AppUp, the ExoPC Slate, MeeGo and Ubuntu 10.10

Introduction (Intel Rocks!) Last Wednesday I attended the Intel AppUp Developer Day, a workshop where Intel employees presented the MeeGo stack and introduced Intel AppUp, a software center which will be shipping in netbooks/tablets/carputers/etc. There was also a live demo on how to design interfaces with QML and one of the Angry Birds creator said […]

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Programació dinàmica

1. Nombres de Fibonacci L'algorisme trivial per al càlcul dels nombres de Fibonacci repeteix molts càlculs. Podem evitar-ho desant tots els valors que calculem en una matriu i cercant-los allà quan ens calguin abans de calcular-los un altre cop (memoization). Si només ens cal obtenir un sol nombre de Fibonacci, podem construir una versió iterativa […]

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Les classes de problemes P i NP

Classes de problemes – P i NP Entrades Problemes Classes de problemes (no excloents) [latex]x[/latex] [latex]\pi[/latex] P Coneixem algorismes amb temps pitjor polinomial (o millor) per a decidir el problema. NP Coneixem algorismes en temps polinòmic indeterminista per a verificar si una solució és correcta. Exemples de problemes que estan en NP: HAM – és […]

Apunts d’Estructures de Dades i Algorismes: Cerca exhaustiva

Cerca exhaustiva La cerca exhaustiva és un mètode de disseny d'algorismes que consisteix en mirar-se sistemàtica i intel·ligentment totes les possibles solucions a un problema donat. Generalment els problemes que es resolen mitjançant aquesta tècnica són problemes d'optimització o combinatoris. La tècnica consisteix en generar implícitament un arbre representant totes les possibles solucions i explorar-lo […]

 
Skip to toolbar