Aquestes són algunes definicions donades com a part del temari de macroeconomia de la FIB.

Inflació: increment sostingut del nivell general de preus; pot ser de demanada (bona?) o de costos (dolenta).
Deflació: caiguda de preus → enfona l’economisa perquè la gent no compra (espera que baixin més).
IPC: índex que mesura l’augment de preus d’articles de consum (no inclou inversions, com ara habitatges).
Deflactor del PIB: inclou les inversions; es millor que l’IPC però el resultat és semblant.
Inflació interanual: dels 12 últims mesos.
Inflació subjacent: sense comptar l’inflació derivada del petroli (factor exten) o dels productes frescos no manufacturats (inundacions, etc. hi influeixen).
PPP (paritat de poder adquisitiu): consisteix en comptar els ingresos d’un país equilibrant els preus a nivell internacional (índex Big Mac).

Coeficient de caixa / encaix legal (R): diners que els bancs han de tenir en líquid (ex. 20%); 1/R: quantitat de diners que es poden crear (ex: 1€ * (1/0.2) = 5€).
Hi ha una base monetària (encaix legal + diners en circulació) d’on surten els diners (oferta monetària).