Com trobar els valors?
[latex]
\begin{array}{ll}
\sin45º & =\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2} \\
\cos45º & =\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2} \\
\tan45º & =1 \\
\end{array}[/latex]
[latex]
\begin{array}{ll}
\sin30º & =\frac{1}{2} \\
\cos30º & =\frac{\sqrt{3}}{2} \\
\tan30º & =\frac{1}{\sqrt{3}} \\
\end{array}[/latex]
[latex]
\begin{array}{ll}
\sin60º & =\frac{\sqrt{3}}{2} \\
\cos60º & =\frac{1}{2} \\
\tan60º & =\sqrt{3} \\
\end{array}[/latex]
Taula resum
  30º 45º 60º
sin [latex]1/2[/latex] [latex]\sqrt{2}/2[/latex] [latex]\sqrt{3}/2[/latex]
cos [latex]\sqrt{3}/2[/latex] [latex]\sqrt{2}/2[/latex] [latex]1/2[/latex]
tg [latex]\sqrt{3}/3[/latex] [latex]1[/latex] [latex]\sqrt{3}[/latex]