Per fi! Avui he entregat el meu treball de recerca (ara falta fer-ne l’exposició oral, la setmana que ve). L’obre es titula «Creació d’un servidor amb GNU/Linux», sent la distribució utilitzada l’Ubuntu Hardy (versió per a servidors).

Treball de recerca

Cito del pròleg: «Passant a comentar l’estructura del treball, aquest es divideix, bàsicament, en dues parts. La primera és una introducció al programari lliure i al sistema GNU/Linux, la qual he escrit per assegurar-me que el lector arribi a conèixer, si més no de paraula, aquest meravellós món. Després d’això, a la segona part és on comença el veritable treball de recerca i explica primer la instal·lació i configuració bàsica del sistema operatiu i tot seguit una sèrie de serveis dels quals pot disposar un servidor». Els serveis que explica el treball, en major o menor profunditat, són l’SSH, l’SFTP, l’Apache, el Polipo i l’Squid (servidors intermediaris) i, per acabar, l’LDAP.

Podeu descarregar el treball en versió PDF o bé consultar-ne el codi font LaTeX en aquesta branca bzr.