Al tot just estrenat Planeta d’Ubuntu.cat, a través d’un article d’en Ramon Vilar, m’he trobat amb una pàgina que explica com es pot instal·lar l’Ubuntu (o, en principi, qualsevol altre distribució de Linux que tingui Live CD) en un Pendrive. Aquí en teniu la traducció:

Aquest tutorial explicarà com instal·lar l’Ubuntu en un stick USB. Tot i que s’utilitza l’Ubuntu com a distribució base, s’hauria de poder utilitzar qualsevol altre distribució de Linux amb LiveCD.

Ser capaç d’utilitzar l’Ubuntu des d’un Pendrive és una gran manera de gaudir l’experiència d’un LiveCD (podent utilitzar Linux en qualsevol ordinador modern) i té l’avantatge que és més fàcil de transportar on sigui que un CD.

1. Requisits

 • Un Live CD d’Ubuntu (és a dir, un CD d’Ubuntu normal i corrent; tots inclouen versió Live).
 • Un Pendrive de, com a mínim, 1 GB de capacitat d’emmagatzematge.
 • Un ordinador amb un sistema operatiu Linux en marxa (o en el seu defecte una Live CD).

2. Preparant el Pendrive

Primer de tot has d’introduir el Pendrive i, a la terminal, executar “sudo fdisk -l” per tal de veure a quin dispositiu s’associa. Aquest pot ser alguna cosa “/dev/sda1” o “/dev/sdb”, etc… Utilitzarem com a exemple “/dev/sdb1”, recorda canviar-ho pel teu on correspongui. Un cop hagem trobat el dispositiu, el particionarem.

Alerta: Utilitzar un nom de dispositiu incorrecte pot destruir les particions del teu sistema. Comprova que sigui el correcte abans de continuar.

2.2. Particionant

Primer, assegurat que totes les particions afectades estiguin desmuntades: “sudo umount /dev/sdb1“. Tot seguit, executa l’fdisk, una eina per modificar particions sota Linux: “sudo fdisk /dev/sdb“. Esborrarem totes les particions i a continuació en crearem dues de noves: una amb format FAT, que allotjarà els arxius de l’iso del LiveCD, i una altre per la resta. A l’fdisk escriu “d nom_de_la_partició” (pots ometre el nom si només n’hi ha una) i llavors:

 • n” per crear una nova partició
 • p” per fer-la primària
 • 1” perquè sigui la primera partició
 • Accepta el que surti per defecte o escriu “1” perquè comenci al primer cilindre
 • +750M” per fer-la de 750 megaoctets
 • a” per activar-la com a partició d’arranc
 • 1” per triar la primera partició
 • “t” per canviar el tipus de partició
 • 6” per tal que aquest (el tipus de partició) sigui FAT16

Ara ja tenim la primera partició, anem a fer la segona:

 • n” per tornar a crear una nova partició
 • p” per fer-la primària
 • 2” perquè sigui la segona partició
 • Accepta el que surti per defecte prement Enter.
 • Accepta un altre cop el que surti per defecte, per fer la partició tan gran com sigui possible.
 • Per acabar, escriu “w” per aplicar tots els canvis al Pendrive .Amb això ja tenim les particions fetes, ara ens falta formatejar-les.

2.3. Formatejant les particionsLa primera partició la formatejarem com a sistema d’arxius FAT de mida 16 i li atribuirem l’etiqueta “liveusb”: “sudo mkfs.vfat -F 16 -n liveusb /dev/sdb1“. La segona partició serà de tipus ext2 amb una blocksize de 4096 bytes i l’etiqueta “casper-rw”. Tingues en compte que aquesta última l’has d’anomenar així (“casper-rw”), en cas contrari aquest tutorial no funcionarà.

En aquest punt, el stick USB està a punt d’allotjar l’imatge del LiveCD. Copiem-hi els arxius.

3. Instal·lant Ubuntu al Pendrive

3.1. Muntant el LiveCD d’Ubuntu

En primer lloc hem de muntar la nostra imatge ISO. Depenent de si tens l’arxiu .iso o el CD, hi ha dues maneres diferents de fer-ho.

3.1.1. Muntant des del CD

Aquells que utilitzin l’Ubuntu o una altre distribució “amable“, simplement haurà d’introduir el CD i aquest serà muntat. Si aquest no és el cas, escriu: “sudo mount /media/cdrom” per fer-ho.

3.1.2. Muntant des d’una imatge ISO

Per això haurem de crear un directori temporal, per exemple “/tmp/ubuntu-livecd” i llavors muntar la ISO. S’utilitzarà com a exemple l’ISO de la Feisty Fawn (l’Ubuntu 7.04).

mkdir /tmp/ubuntu-livecd && sudo mount -o loop /path/to/feisty-desktop-i386.iso /tmp/ubuntu-livecd

Un cop el CD està a punt ha arribat l’hora de muntar les particions que hem creat al Pendrive.

3.2. Muntant les particions del Pendrive

El mateix aquí, simplement treien l’aparell i tornant a endollar-lo haurien d’aparèixer les particions com a “/media/liveusb” i “/media/casper-rw“. Si aquest no és el cas, hauràs de provocar-ho manualment: “mkdir /tmp/liveusb && sudo mount /dev/sdb1 /tmp/liveusb

Totes les particions estan muntades ara; copiem-hi els arxius.

3.3. Copiant els arxius al Pendrive

Continua dins el directori de l’imatge del CD (en el meu cas “/tmp/ubuntu-livecd”, però també podria ser “/media/cdrom”), i copia a l’arrel de la primera partició de l’USB:

– Les carpetes: “casper”, “disctree”, “dists”, “install”, “pics”, “pool”, “preseed” i “.disk”.
– El contingut del directori “isolinux”.
– Els arxius “md5sum.txt”, “README.diskdefines” i “ubuntu.ico”.
– I també els arxius: “casper/vmlinuz”, “casper/initrd.gz” i “install/mt86plus”.

cd /tmp/ubutu-livecd && sudo cp -rf casper disctree dists install pics pool preseed .disk isolinux/* md5sum.txt README.diskdefines ubuntu.ico casper/vmlinuz casper/initrd.gz install/mt86plus /media/liveusb/

Segurament es queixara d’enllaços simbòlics (que no és capaç de crear-los); pots ignorar això. Ara anem a la primera partició del disc i canviem el nom de l’arxiu “isolinux.cfg” a “syslinux.cfg“:

cd /tmp/liveusb (canvia /tmp/liveusb segons la teva configuració)
sudo mv isolinux.cfg syslinux.cfg

I edita l’arxiu syslinux.cfg perquè acabi amb aquest aspecte:
(veure l’arxiu adjunt)

Per fi! Ara el Pendrive ja està casi a punt per ser utilitzat, només ens queda una última cosa: permetre’n l’arrancada.

3.4. Fer que es pugui arrencar des del Pendrive

Per fer això hem d’instal·lar syslinux i mtools: “sudo apt-get install syslinux mtools“; i finalment desmuntar /dev/sdb1 i complir l’objectiu d’aquest punt, amb: sudo umount /tmp/liveusb && sudo syslinux -f /dev/sdb

I ja està! Reinicia, configura la BIOS per permetre l’arrancada des de dispositius USB i gaudeix de Linux des del Pendrive.

4. Solució de problemes

Si tens problemes a l’arrencar des del stick USB això pot ser a causa de que el teu MBR (Master Boot Record) estigui corrupte. Per solucionar això pots utilitzar lilo (jo el vaig instal·lar només per aquest fi). Per exemple, l’ordre “lilo -M /dev/sdb” arreglarà l’MBR al dispositiu /dev/sdb.